Pagina wordt geladen ...
achtergrond
Bij de meiden Kinderdagverblijf in Hoogeveen.

Tarieven

Bij de meiden Kinderopvang heeft een Kinderdagverblijf groep ’t Kiendernest en Buitenschoolse opvang groep ’t Kienderwoud deze groepen bevinden zich in Hoogeveen. Daarnaast is er een tweede locatie gestart in Stuifzand. Ook hier bevinden zich een KDV en een BSO groep genaamd de Zandkanjers. Alle groepen van Bij de meiden Kinderopvang bevinden zich in schoolgebouwen. In Hoogeveen is dit ODBS 't Kienholt en in Stuifzand is dit OBS de Zandloper.

Het tarief voor het KDV is €10,15 en het uurtarief voor de BSO is €9,50 dit geldt voor de contracten met vaste uren. Het tarief voor de flex opvang is €10,50 voor het KDV en €9,85 voor de BSO. Per 1 januari 2024 worden de tarieven verhoogd, voor meer informatie hierover kan er gemaild worden naar info@bijdemeiden.nl. 

 

Er kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd bij de belastingdienst. Het verschilt per inkomen wat er terug kan worden gevraagd.

Het LRK nummer van het kinderdagverblijf 't Kiendernest is: 271837949

Het LRK nummer van de buitenschoolse opvang 't Kienderwoud is: 101541843

Het LRK nummer van de buitenschoolse opvang de Zandkanjers is: 211671010

Het LRK nummer van het kinderdagverblijf de Zandkanjers is: 205148955 

 

Klik hier voor het inspectierapport van de GGD van onze BSO groep 't Kienderwoud en hier voor het inspectierapport van 't Kiendernest.

Voor de inspectierapporten van onze locatie in Stuifzand klik je hier voor het KDV en hier van de BSO de Zandkanjers in Stuifzand.

 

Dagdelen KDV:

Ochtend: 07:30-13:00
Middag: 13:00-17:30
Hele dag: 07:30-17:30

Bovenstaand staan de vaste dagdelen beschreven. Deze dagdelen zijn van toepassing op zowel vaste als flexibele opvang. Bij een flexibel contract wordt er gewerkt met een minimaal uren tegoed. Deze uren kunnen zelf worden ingepland op basis van de dagdelen via het ouderportaal. Mocht er eerder of langer opvang nodig zijn dan is ook dat geen probleem. Dit wordt mee genomen in het contract en hiervoor wordt hetzelfde uurtarief berekend als voor de reguliere uren.

De kinderen mogen tot max 09:00 uur worden gebracht en vanaf 16:30 uur worden opgehaald. Hier hebben wij voor gekozen zodat de rust en continuïteit van het groepsproces kan worden gewaarborgd.

Dagdelen BSO:

VSO 07:30-08:30
BSO

13:45-17:30 (Basisscholen eindtijd 14:00 uur)

14:30-17:30 (Basisscholen eindtijd 14:45 uur)

14:45-17:30 (Basisscholen eindtijd 15:00 uur)

Ochtend (vakantie- en studiedagen) 07:30-13:00
Middag (vakantie- en studiedagen) 13:00-17:30
Hele dag (vakantie- en studiedagen) 07:30-17:30

Tijdens de BSO middagen kunnen de kinderen vanaf 16:30 uur worden opgehaald zoals dit ook bij het KDV wordt gehanteerd, dit is tijdens de VSO uren niet van toepassing. Tijdens de vakantie- en studiedagen kan er tot max 09:00 uur worden gebracht en ook vanaf 16:30 uur worden opgehaald. Als er eerder of langer opvang gewenst is, is dit ook hier geen probleem. Dit wordt mee genomen in het contract, zoals al eerder vermeld hanteren wij hetzelfde uurtarief als voor de reguliere uren.